WYMIANA DACHU KOŚCIÓŁ CZERNICA 2020 - parafia

Parafia
Św. Michała Archanioła
w Czernicy
Przejdź do treści

WYMIANA DACHU KOŚCIÓŁ CZERNICA 2020

ARCHIWUM > 2020 ROK

WYMIANA POSZYCIA DACHU ORAZ CZĘŚCIOWA REKONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
PW. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W CZERNICY


I. Właściwie, po co nam był ten remont dachu?

Na przestrzeni kilku minionych lat, wskutek intensywnie zmieniających się warunków atmosferycznych tj. silnie wiejących wiatrów w połączeniu i intensywnymi opadami, kilkukrotnie dochodziło do poważnych naruszeń poszycia dachu oraz zalania wewnętrznych ścian budynku w Kościele Parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Czernicy. Następujące po sobie kolejno uszkodzenia struktury dachu (więźby dachowej) i znaczących ubytków poszycia (dachówek) doprowadziły do możliwości zaistnienia katastrofy budowlanej. W trosce o bezpieczeństwo wiernych oraz bezpieczeństwo zabytkowego kościoła, na wniosek proboszcza parafii ks. Tamasza Tytery uprawnione podmioty dokonały fachowej ekspertyzy stanu technicznego kościoła. Z przedmiotowej ekspertyzy jednoznacznie wynika, że dach wymaga natychmiastowej interwencji. Po konsultacji z Radą Parafialną/Ekonomiczną, a także mieszkańcami Czernicy i Płoszczyny, podjęta została decyzja o wymianie poszycia dachu.

II. Wstępna kalkulacja kosztów.

Wstępna kalkulacja kosztów wymiany poszycia dachu opiewała na kwotę ok. 360 tys. zł

III. Dokumentacja i działania zmierzające do pozyskania dofinansowania przedsięwzięcia.  

W ramach pozyskania środków na sfinansowanie naprawy dachu zwrócono się z wnioskami do podmiotów zewnętrznych:
  • Ministerstwa Kultury
  • Urzędu Marszałkowskiego
  • Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim
Jako, że procedura występowania z wnioskami o dofinansowanie do powyższych instytucji jest bardzo skomplikowana, podjęta została decyzja o wynajęciu uprawnionej osoby, która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem i składaniem takich wniosków. Po kilkumiesięcznym gromadzeniu potrzebnych dokumentów (po drodze problemy z wprowadzonym stanem epidemicznym) i wymianie korespondencji przyznane zostały dotacje w wysokości:
  • Ministerstwo Kultury - 130 tys. zł
  • Urząd Marszałkowski - 30 tys. zł (plus dodatkowe 35 tys. zł przekazane w późniejszym terminie)
  • Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckim - 50 tys. zł
Pozostałą kwotę parafia musiała zapewnić we własnym zakresie. W tej kwestii wierni naszej parafii zobowiązali się wspomóc finansowo projekt.
W czerwcu br. podpisane zostały odpowiednie umowy z w/w podmiotami, a na początku lipca br. w drodze przetargu wyłoniony
został wykonawca tj. Firma Dekarska Daro-Dach z Siedlęcina.

IV. Rozpoczęcie prac i przebieg remontu

Prace remontowe rozpoczęły się w sierpniu 2020r. I jak to w życiu bywa, nie obyło się bez niespodzianek. Okazało się, że znaczna część więźby dachowej wymaga wymiany lub zabezpieczenia, co spowodowało przestoje w pracy, ponieważ każdy taki przypadek wymagał zgody konserwatora zabytków na wymianę skorodowanych elementów więźby.  

V. Zakończenie prac i rozliczenie inwestycji

Pod koniec listopada prace zostały zakończone i w poniedziałek 30.11.2020r. dokonano oficjalnego odbioru prac remontowych dachu na Kościele Parafialnym Świętego Michała Archanioła w Czernicy.


PODZIĘKOWANIA

Wszystkim darczyńcom, instytucjom i ofiarodawcom indywidualnym, składamy serdeczne podziękowania za ich wkład na rzecz wymiany poszycia dachu na naszym kościele parafialnym.
Już teraz dziękujemy też darczyńcom pragnącym i mogącym zasilić naszą parafię datkami na spłatę pozostałej części kwoty potrzebnej do całkowitej spłaty zaległości za wykonaną pracę.

Bóg zapłać               
  FOTOGRAFIE PORÓWNAWCZE STANU DACHU I WIĘŹBY DACHOWEJPRZEBIEG PRAC REMONTOWYCH - RELACJA FOTOGRAFICZNA
Wróć do spisu treści