KOŚCIÓŁ FILIALNY - parafia

Parafia
Św. Michała Archanioła
w Czernicy
Przejdź do treści

KOŚCIÓŁ FILIALNY

ZABYTKI
W górnej części rzeki Lipki leży niewielka wieś Chrośnica. Dzieje miejscowości , która pozostawała wyraźnie na uboczu wydarzeń historycznych, nie są dobrze rozpoznawalne. Jednak na szczególną uwagę zasługuje późnogotycki inkastelowany kościół filialny św. Jadwigi z końca XV wieku. Jest to niewielka, kamienna budowla z prostokątną oskarpowaną nawą i kwadratową wieżą. Wieńczy ją drewniana nadbudówka i bardzo wysoki, ok. 20-metrowy, smukły hełm iglicowy, kryty gontem. Prowincjonalne, barokowe wyposażenie kościoła powstało na początku XVIII wieku. W skromnym prezbiterium znajduje się drewniany ołtarz z 1730 roku z płaskorzeźbą św. Jadwigi. Obok zwraca uwagę, połyskujące złotem tabernakulum, usytuowane w miejscu dawnego sakramentarza. W nawie zobaczyć można, biegnące wzdłuż ścian, drewniane empory, a pod nimi proste w formie kolejne sceny drogi krzyżowej. Z połowy XVIII wieku pochodzi bardzo skromna, piaskowcowa chrzcielnica.
Wróć do spisu treści