KOŚCIÓŁ PARAFIALNY - parafia

Parafia
Św. Michała Archanioła
w Czernicy
Przejdź do treści

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

ZABYTKI
Osoby zainteresowane zwiedzaniem Kościoła Parafialnego Świętego Michała Archanioła w Czernicy, mogą to uczynić bezpośrednio po niedzielnych Mszach Świętych, wcześniej uzgadniając ten fakt z księdzem proboszczem.


KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W CZERNICY


Najstarszym i najważniejszym zabytkiem w Czernicy jest kościół św. Michała Archanioła wzniesiony w XIII wieku. Świątynia charakteryzuje się wieloma późnoromańskimi i wczesnogotyckimi stylami architektonicznymi. Jest to stosunkowo niewielka, ale wysoka budowla kamienna. Od strony południowej do bryły kościoła przylega smukła, kwadratowa wieża dzwonnicza. Wejście główne ozdobione jest portalem ostrołucznym, w prostej formie, pozbawionym dekoracji.
Główny ołtarz został zbudowany w latach 1605 – 1615. Składa się z trzech kondygnacji, które w niezwykle bogatych formach rzeźbiarskich i snycerskich przedstawiają problematykę zbawienia i odkupienia. Ołtarz wieńczy rzeźba przedstawiająca pelikana karmiącego potomstwo własną krwią. Po obu jego stronach widnieją figury Mojżesza i prawdopodobnie kapłana Melchizedecha. W górnej kondygnacji przedstawiono scenę stworzenia Adama i Ewy. Jeden z flankowanych medalionów ukazuje Kaina zabijającego swego brata Abla. W środkowej części dojrzeć można płaskorzeźbę z Abrahamem, składającym w ofierze Bogu swego jedynego syna Izaaka. Po prawej stronie kolejny flankowany medalion ze sceną walki Jakuba z Aniołem. W największej części ołtarza boczny medalion zawiera scenę Zwiastowania, a dalej zauważyć można postać świętego Piotra. Przepiękna i najobszerniejsza płaskorzeźba to ukrzyżowanie Chrystusa. Po jej prawej stronie widać odpowiednio figurę św. Pawła i kolejny flankowany medalion ze sceną Narodzenia. Ołtarz zawiera blisko sto kunsztownie wykonanych figur o głębokiej wymowie ikonograficznej. Tę wspaniałość ołtarza wydobyto i podkreślono dzięki jego gruntownej renowacji i konserwacji, przeprowadzonej w 2002 roku . Wzdłuż ściany prezbiterium nad zakrystią ciągnie się drewniana empora powstała w 1615 r. Zdobi ją 12 scen ze Starego Testamentu, wśród których wyróżniają się bardzo realistyczne akty Adama i Ewy, przedstawione na tle leśnego pejzażu. Empora chóru ozdobiona jest przepięknymi scenami z Nowego Testamentu: Modlitwa Jezusa w ogrodzie oliwnym, Pojmanie, Sąd u Piłata, Biczowanie Jezusa, Cierniem ukoronowanie i wyszydzanie Chrystusa, Droga krzyżowa, Śmierć na krzyżu, Zdjęcie z krzyża, Złożenie w grobie, Zmartwychwstanie, Ukazanie się niewiastom, Objawieni się uczniom Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Na chórze znajdują się barokowe, do dziś sprawne organy. W bocznej kaplicy obok kruchty znajduje się przywieziona z Portugalii figura Matki Boskiej Fatimskiej. Umieszczone są także nagrobki dzieci właścicieli pałacu, które niegdyś były pochowane w krypcie pod kaplicą. Okno ozdobione zostało witrażem z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II w roku jubileuszowym 2000. Wykonany z piaskowca ołtarz posoborowy, wspaniale komponujący się z całym wnętrzem prezbiterium, zastąpił - w 2006 - roku dotychczasowy skromny, ołtarz drewniany.
Wróć do spisu treści