PAŁAC W CZERNICY - parafia

Parafia
Św. Michała Archanioła
w Czernicy
Przejdź do treści

PAŁAC W CZERNICY

ZABYTKI
Wizerunek Czernicy urozmaica przepiękny pałac z 1543 roku, położony w rozległym, osiemnastowiecznym parku. Wiadomo jest, że już w XV stuleciu posiadały na tym terenie swoje majątki potężne i bogate śląskie rodziny Kittlitzów i Seidlitzów. Wg dokumentu z roku 1452 właścicielem posiadłości był Thymon von Seidlitz, a ostatnim potomkiem tej rodziny Hans von Seidlitz, zapisany w lokalnych kronikach w roku 1518. Schaffgotschowie pojawiają się na kartach historii Czernicy w wieku XVI, wtedy bowiem nabywają posiadłość i rozbudowują w roku 1543 pałac w stylu renesansowym. Wpływy reformacji są w tym czasie na terenie Śląska bardzo wyraźne. 12 maja 1574 roku odbyła się tutaj, zainicjowana przez Sebastiana von Seidlitz, dysputa religijna na temat grzechu pierworodnego i wolnej woli człowieka. Teologiczne rozważania toczyły się pomiędzy magdeburskim sławnym teologiem Flaciusem Illyricusem i najwybitniejszymi ewangelickimi teologami Śląska, m.in. Jacobem Colerusem. Po śmierci Baltazara II Schoffa Czernica przechodzi w posiadanie rodziny von Lest. W roku 1622 dobrze umocniony zamek oblegany był bezskutecznie przez oddziały pomocnicze króla polskiego, które cesarz Ferdynand II wysłał do walki przeciwko czeskim powstańcom. Z podobnym skutkiem kilka lat później oblegają warownię wojska burgrabiego von Dohna, który mimo swego wojennego doświadczenia i sławy, odejść musi z Czernicy bez dostrzegalnych sukcesów. Nieskuteczne oblężenia wystawiają obrońcom warowni i jej fortyfikacjom jak najlepszą opinię. Pozostałości fosy, jak również liczne szczegóły murów, zaświadczają jeszcze dziś o walorach obronnych budowli. Pod koniec XVI stulecia – 30 kwietnia 1672 roku zamek staje się scenerią tragicznych wydarzeń zapisanych w historii rodziny von Lest. Ówczesny właściciel Czernicy Oswald von Lest zostaje w trakcie rodzinnej kłótni zabity przez swego starszego brata Nicolausa. Wg dokumentów z XVIII , właścicielami pałacu było kolejno pięć znamienitych rodów. W połowie XIX stulecia, a dokładnie w roku 1858, budowla uległa sporym zniszczeniom i została prowizorycznie odbudowana w stylu neorenesansowym. Z pałacowych pomieszczeń zachowała się jedynie w przyziemiu budynku kaplica bogato zdobiona malowidłami 1563 roku. W renesansowym fryzie herbowym przedstawione są tutaj rodziny pozostające w związku z majątkiem w Czernicy. Najstarszą częścią tego wnętrza są masywne drzwi opatrzone zabytkowym, ale wciąż działającym mechanizmem rygli i zasuw. W roku 1861 posiadłość nabył radca handlowy Leopold Scholler . Majątek przekazał swojej córce Adeli zamężnej z Dietrichem von Klitzing. W rękach tej rodziny dobra pozostają do końca II wojny światowej. W końcu XIX w, pałac został rozbudowany do swojej dzisiejszej postaci, natomiast charakterystyczną stożkowa wieżę dobudowano w roku 1911. Pod koniec II wojny światowej Antr Rosenberg wywiózł do pałacu w Czernicy z Berlinen Reich Musik Kamer cenne zbiory zajmujące siedem wagonów kolejowych. Zasoby te wpadły, 8 maja 1945 roku, w ręce wojsk radzieckich, które zniszczyły większą część bezcennych dzieł sztuki. Powojenna historia pałacu nie odbiega zanadto od scenariuszy opisujących dzieje innych, podobnych obiektów. Przez pewien czas zbytek był własnością Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i były tu organizowane kolonie letnie dla dzieci i pracowników tejże instytucji oraz firm z nią zaprzyjaźnionych. Później pałac przez kilka lat stał pusty, a po ogłoszeniu stanu wojennego, umieszczono tutaj garnizon i koszary ZOMO. Dla wyglądu i kondycji obiektu oraz jego otoczenia fakt ten miał poważne konsekwencje. Pałac otoczony jest parkiem, pochodzącym z przełomu XVII i XVIII wieku, zajmującym aktualnie powierzchnię około 10 hektarów, z czego około 5 h jest ogrodzonych jako własność obecnych właścicieli rezydencji. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że pierwotnie wielkość przypałacowego parku była znacznie większa, o czym świadczą do dziś pozostałości alejek wyznaczonych szpalerami starych drzew. Rezydencja bardzo często przyciąga turystów, pragnących obejrzeć pałac i sfotografować się na tle zabytkowych murów. Czernicę często odwiedzają również byli właściciele posiadłości, z którymi obecni gospodarze utrzymują przyjazne stosunki. Obecni właściciele rezydencji podkreślają, że pałac i jego najbliższe otoczenie, stanowią miejsce kumulacji dobrych energii. Tego samego zdania są specjaliści - radiesteci, którzy w czasie renowacji obiektu, często gościli w zabytkowych wnętrzach. Dzisiejsi gospodarze planują w najbliższym czasie prowadzenie kolejnych prac, które przywrócą budowli i jej otoczeniu dawną świetność.
Wróć do spisu treści