OGŁOSZENIA RÓŻNE - parafia

Parafia
Św. Michała Archanioła
w Czernicy
Przejdź do treści

OGŁOSZENIA RÓŻNE

OGŁOSZENIA
REGULAMIN ORGANIZACYJNY "BIESIADY KARBAWAŁOWEJ"


 1. Organizatorem imprezy pn. "Biesiada Karnawałowa" zwana dalej "biesiadą" jest Rada Parafialna Parafii Świętego Michała Archanioła w Czernicy.
 2. Biesiada jest imprezą charytatywną.
 3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedsięwzięcia jest proboszcz parafii ks. Tomasz Tytera.
 4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie techniczne imprezy i dokumentacji jest Przewodniczący Rady Parafialnej p. Janusz Malczewski.
 5. Termin biesiady: 18 lutego 2023r. rozpoczęcie g. 20.00 zakończenie g. 3.00
 6. Miejsce biesiady: Świetlica wiejska w Czernicy.
 7. Przewidywana liczba uczestników max. 80 osób + obsługa.
 8. Wymagana dokumentacja:
  1. pismo o wynajem sali do Urzędu Gminy - złożone
  2. pismo z prośbą o objęcie służbą patrolową do Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze - złożone
  3. wniosek do ZAiKS - złożony
  4. umowa dot. wykorzystania utworów muzycznych - podpisana
  5. stosowna opłata do ZAiKS - opłacona
 9. Biesiada w myśl ustawy nie jest imprezą masową.
 10. Służba porządkowa rekrutuje się z członków Rady Parafialnej.
 11. Wstęp na imprezę tylko po wcześniejszym wykupieniu i okazaniu przy wejściu biletu - cegiełki.
 12. Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez organizatora, w szczególności służby porządkowej.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z biesiady osób zachowujących się niestosownie lub agresywnie.
 14. Obowiązkiem służby porządkowej jest dopilnowanie, aby na sali przebywali tylko goście posiadający bilet wstępu.
 15. W ramach wniesionej opłaty uczestnik ma zapewnione: 3 gorące posiłki, gorące napoje (kawa, herbata) i ciasto - w formie tzw. "stolika kawowego".
 16. Za wniesione lub pozostawione przez uczestników na sali przedmioty (garderoba, torebki, telefony, itp.) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Część taneczna biesiady prowadzona będzie przez DJ-a
 18. Podczas trwania biesiady, dla jej uatrakcyjnienia używane będą kolorowe migające światła (informacja dla osób mających problemy zdrowotne związane z tego rodzaju oświetleniem).
 19. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biesiadzie (po wykupieniu biletu) organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztów uczestnictwa.


Wróć do spisu treści