KAPŁANI - parafia

Parafia
Św. Michała Archanioła
w Czernicy
Przejdź do treści

KAPŁANI

PARAFIA
KS. JÓZEF PROKOPOWICZ
Pierwszy proboszcz erygowanej w 1958r. Parafii Św. Michała Archanioła w Czernicy. Posługę w parafii sprawował w latach 1958 - 1986
KS. JULIAN GRONEK
Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Czernicy. Posługę w parafii sprawował w latach 1986-1996
KS. ZBIGNIEW PĘDZIWIATR
Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Czernicy. Posługę w parafii sprawował w latach 1996-2016
KS. MAREK MIKICIONEK
Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Czernicy. Posługę w parafii sprawował w latach 2016-2019 - do chwili śmierci.
KS. TOMASZ TYTERA
Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Czernicy. Posługę w parafii sprawuje od 2019.03.01 - do chwili obecnej. Z dniem 10.07.2019 dodatkowo objął funkcję proboszcza w Parafii Świętego Wawrzyńca w Dziwiszowie.
Wróć do spisu treści